SHOPPINGBAG (0) Till kassan →

Summa:
0 :-

Kapitel 6 - Tejp Löshår

Isättning och borttagning

Isättning av löshår med tejp

-Huvudsektionen-

 1. Starta med att ha håret fint kammat i en mittbena. Dela upp håret i en så kallad ’T sektion”. Detta gör du genom att dela håret i fyra sektioner.
 2. Börja med att dela håret från öra till öra. Använd pinnkammen för att skapa en vertikal linje från hjässan ned till örat på varje sida. 
  Nu är håret delat på två. Använd klämmor för att hålla det främre håret borta. 
 3. Den bakre sektionen delas på två genom att följa mittbenan från hjässen ned till mitten på nacken.
  Börja förslagsvis med den vänstra delen av baksektionen, och skapa en horisontell linje som går längst hela bakre sidosektionen. Denna linje bör ligga ca 2.5 till 3 cm över början av hårfästet på nacken. 
 4. Låt håret under denna linje falla fritt medan du spänner upp håret övre linjen på denna sektion. Fortsätt likadant på den andra delen av den bakre sektionen.
  Nu kommer mittbenan bakifrån sett att se ut som ett uppochnedvänt T. Den horisontella linjen kommer att bli den första linjen att sätta extensions på. 
  Tänk på att Tejp Extensions är mycket bredare än de övriga fästmetoderna för löshår och hårförlängningar. Därför är det extra viktigt att vara noggrann med att placera dessa rakt. En liten variation i höjd mellan fästets vänstra och högra sida kan orsaka att löshåret böjs och inte faller naturligt. Detta kommer orsaka irritation hos användaren.
 5. Låt håret under linjen ligga naturligt och vertikalt. Spänn upp allt hår över linjen med stora klämmor.
 6. Tag sedan ut en slinga Tejp löshår från Headzone Premium Hair Extensions. Dra av den skyddande filmen från tejpen. Vidrör inte limmet med fingrarna, detta kan orsaka att tejp extensions inte fäster lika bra.
 7. Vill du ha mindre löshårsslingor så går det alltid att klippa Tejpfästet på två när du använder Headzone Premium Hair Extensions. Detta rekommenderas att göra om man annars skulle komma för nära hårfästet och riskera att fästet på löshåret blir synligt.
 8. Fäst hårslingan parallellt med den horisontella stödlinjen. Tänk på att inte sätta fästet för nära hårbotten. Ca 0.5 cm rekommenderas som avstånd.
 9. Tryck försiktigt med fingrarna mot tejpfästet så att det pressas mot huvudet. En lagom mängd av det egna håret kommer att fastna på tejpremsan.
 10. Lyft tejpremsan med allt hår, både löshåret och det egna håret som följer med. Detta görs enklast med pinnkammens baksida.
 11. Fäst håret med hjälp av en liten klämma. Det är viktigt att håret nära hårbotten har en helt motsatt riktning mot fallriktningen. Det ska med andra ord peka uppåt.
 12. Kontrollera att allt det egna håret som följt med sitter ordentligt. Ta bort eventuella hårstrån som inte fastnat som de ska. Ett för tjockt lager av hår kommer att orsaka att tejpen inte sitter som den ska, och riskerar att lossna.
 13. Tag en ny löshårsslinga. Ta bort den skyddande filmen från tejpen.
 14. Fäst denna med limsidan mot håret. Tänk på att båda delarna av löshårets tejp ska ligga mot varandra och inte sticka ut. Se till att de är korrekt centrerade.
 15. Använd den speciellt framtagna tången från Headzone Premium Hair Extensions för att klämma åt dina Tejp Extensions med rätt kraft.
 16. Kontrollera att löshåret faller i en naturlig riktning, parallellt med nacken.
 17. Nu är det bara att fortsätta att sätta i Headzone Premium Hair Extensions Tejp-löshår längst den horisontella linjen, tills hela är klar.
 18. Den andra linjen ska skapas över den första men inte mer än 2.5 till 3 cm ovanför denna. En riktlinje för höjden brukar vara där öronsnibbarna sitter. fortsätt att sätta i extensions på denna rad enligt de anvisningar som angavs tidigare.
 19. Den tredje linjen ska även denna ligga ca 2.5 till 3 cm ovanför den tidigare satta. Ungefär i höjd med öronens topp. Fortsätt att fästa håret som tidigare. Tänk på att placera slingorna så tätt intill varandra som möjligt.
 20. Fortsätt med samma avstånd på höjden för kommande rader. Fem rader rekommenderas. Den fjärde och femte raden ska likt den tredje bestå av tätt isatta slingor. Se till att inte låta de horisontella raderna som ligger ovanför örat gå förbi raden mot ögonen. Där blir extensions-slingorna mer synliga och kommer därför täckas av sidosektionerna. En tumregel är att sluta ungefär i en vertikal linje med öronhålet.

  Undvik att sätta en rad där det finns en virvel. På en virvel kan man inte fästa extensions slingor då de tenderar att inte falla naturligt, då det egna håret ligger i en annan riktning. 

Isättning av Tejp Löshår

-Sidosektionerna-

Skapa en ny linje som går från ögonbrynens höjd med en lätt lutning nedåt. Denna lutning är viktig då man inte vill ha sidosektionens löshårsslingor på samma höjd. Då skapas problem i att fästena krockar i varandra och blir väldigt synliga, om man vill ha håret i en hästsvans eller annan uppsättning.

Det är ytterst viktigt att linjerna på bägge sidorna är på samma höjd. De kommer dock inte att vara i samma höjd som den senaste raden ur huvudsektionen, men detta påverkar inte resultatet.

 1. Börja med att fästa den första slingan längst bak och arbeta dig mot ansiktet. Avsluta med att sätta den sista slingan ca 2.5 till 3 cm från hårfästet.
 2. Fortsätt sätta Tejp Extensions i håret på samma sätt som tidigare. Tänk på att sätta alla Tejp Extensions tätt efter varandra på sidosektionen. Så att de sitter sida vid sida utan något mellanrum. Var dock försiktig så att de inte överlappar varandra.
 3. Avsluta den första raden och skapa en ny rad lite högre upp. För sidosektionerna räcker det med 2-3 rader. Gör som tidigare när du sätter i Tejp löshåret.

Ett tips om du vill blanda nyanser med Headzone Sticker Hair Extensions, oavsett om du väljer en enfärgad, Two Tone eller Ombré nyans. Så gör du detta genom att fästa den enda nyansen på ovansidan och den andra nyansen på undersidan av varje tejppar.  

Tänk på att inte duscha de kommande 48 timmarna efter isättning av Headzone Premium Hair Extensions, så att all tejp får tid att stelna och stabiliseras.

Hårförlängningen av Headzone Premium Hair Extensions har en livslängd på ca 4-5 månader beroende på hur snabbt det egna håret växer. Följ noga anvisningarna om underhåll och rekommendationer för att bevara ditt löshår i finaste skick.

Full Hårförlängning bör ta mellan 30 - 45 minuter att utföra och bör innehålla 36 - 48st Tejp extensions.

Denna isättning ska täcka alla de områden som täcks av den tidigare informationen.

En Volymeffekt bör ta mellan 10 - 20 minuter att utföra och innehåller ca 12 -18st Tejp extensions

Denna isättning sker främst i övre delen av bakhuvudet och sidosektionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 Borttagning av Tejplöshår

 1. Kamma noga igenom håret så att inga knutar eller tovar finns. Det rekommenderas att alltid tvätta håret innan borttagning ska göras.
 2. Vik en pappersbit (denna kommer att användas för att skydda huvudet från removervätskan).
 3. Börja med att ta bort de raderna av Tejp Extensions som ligger högst upp.
 4. Placera pappersbiten under slingan som ska tas bort.
 5. Applicera 2-3 droppar av Headzone Premium Hair Extensions Tejp Remover. Vätskan skall droppas på tejpen, och låtas verka i ca 20 sekunder. Medan du väntar kan du upprepa steg 2-5 på resterande slingor som finns på denna rad.
 6. När verkningstiden passerat, skall ett stadigt tag tas med två fingrar på det egna håret mellan hårbotten och tejpfästena.
 7. Använd den andra handen för att försiktigt dra av tejplöshåret från det egna (om Tejpexensions inte ska återanvändas, hoppa över steg 8-10).
 8. Dela på de två tejpbitarna som sitter mot varandra.
 9. Torka av de redan använda Tejpremsorna från limrester och removervätska som ligger på.
 10. Rengör fästena noggrant på de avtagna löshåren så att de kan återanvändas.
 11. Upprepa detta på alla tejpslingor som du vill få bort.
 12. Det rekommenderas att tvätta håret med schampo efter borttagning av löshår så att man blir av med eventuella rester av lim eller removervätska.

Återanvändning av Tejpextensions

 1. Rengör den slingan du tänkt återanvända om du inte redan gjort det.
 2. Öppna paketet med de speciellt framtagna förklippta dubbelhäftande tejpen från Headzone Premium Hair Extensions.
 3. Dra av den Skyddande filmen från en av de förklippta dubbelhäftande tejpen och fäst den på slingan du ska återanvända på denna. Tänk på att sätta tejpen på rätt sida. Det är den glansiga sidan du ska fästa tejpen på.
 4. När slingan har fastnat på den dubbelhäftande tejpen kan du dra av denna från dess mall.
 5. Fortsätt att fästa dubbelhäftande tejp enligt dessa anvisningar på alla löshårsslingor du vill återanvända.
 6. Fäst de återanvända löshåren på samma sätt som du gör med de nya. Se tidigare avsnittet ”Isättning av Tejp Extensions” och ”Isättning på Sidosektionerna för Tejp Extensions”.

  Tejp Extensions kan återanvändas ett flertal gånger och bör flyttas upp var tredje till fjärde vecka, beroende på hur snabbt det egna håret växer.